Arquivo da categoría: autoconcepto de tradutor

Conclusións… polo de agora

Despois das últimas lecturas dos artigos publicados no monográfico de RED sobre portafolios, vexo moi factible o uso do portafolio como ferramenta para fomentar a reflexión do alumno sobre a materia e sobre o proceso de aprendizaxe, pero non estou nada convencido do seu uso como ferramenta de avaliación.

Se o portafolio reúne os exercicios dos que o alumno está máis satisfeito, entón, como moito, é redundante con outros indicios que o profesor xa debe posuír, sexa de xeito directo (p.ex., corrección de exercicios entregados polo alumno), sexa de xeito indirecto (resultados da corrección por pares, entre alumnos).

En todo caso, interésame moito a aplicación do portafolio como versión mellorada do caderno de campo do alumno-tradutor, no que cada quen deberá ir anotando as súas impresións, dúbidas, pensamentos e reflexións non só sobre os exercicios e actividades propostas, senón sobre a tradución en xeral. Pero entón o portafolio ou cartafol non buscará a corrección das intervencións do alumno, senón só a súa participación activa no proceso de ensino-aprendizaxe.

Advertisements

O Portafolios. Comezo a actividade 4

Un dos puntos que de entrada me interesaban máis deste curso de ensino asíncrono (segue sen gustarme o termo e-actividade e estoutra denominación creo que pode ser axeitada) era precisamente o do portafolio. Tiña (e teño aínda a día de hoxe) unha moi vaga noción do que son pero aínda así paréceme unha boa ferramenta de traballo.

Non sei se será mellor ferramenta para o alumno ou para o profesor; quero dicir, non sei se será doado empregar a información do portafolio para avaliar o rendemento dun alumno, mesmo que o empreguemos só como complemento a outros tipos de avaliación, pero dende logo teño moi claro que é unha moi boa ferramenta para que o alumno reflexione sobre a súa aprendizaxe e as súas capacidades, cales son os seus puntos fortes e débiles. E tamén para que faga unha crítica do sistema de ensino. Como profesor, as críticas dos alumnos á miña forma de traballar parécenme fundamentais.

A oportunidade (ou obriga…)  de reflexionar sobre o propio traballo e sobre os avances que o alumno vai facendo ó longo dun curso contribuirán moi positivamente ó desenvolvemento dunha das competencias sistémicas das que intentamos dotar ós futuros tradutores: o autoconcepto de tradutor.

Kiraly (1995 Pathways to Translation. Pedagogy and Process) define o autoconcepto como

a mental construct that serves as the interface between the translator’s social and psychological worlds. The self-concept includes a sense of the purpose of the translation task, a self-evaluation of capability to fulfill the task, and a related capacity to monitor and evaluate translation products for adequacy and appropriateness. The translator’s self-concept allows for the integration of the social world of translation into the cognitive one and is a requisite for the translator’s ability to project a translation expectation.

A reflexión é, xa que logo, fundamental para desenvolver esta competencia.

Comezaremos esta actividade polas lecturas recomendadas:

El portafolio del estudiante
Monográfico da Revista de Educación a Distancia
Xornadas internacionais sobre e-portfolio
Diseño de un buen portafolio digital
Mon portfolio numérique !